.gitignore 103 Bytes
Newer Older
Robbert Krebbers's avatar
Robbert Krebbers committed
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
*.vo
*.vio
*.v.d
*.glob
*.cache
*.aux
\#*\#
.\#*
*~
*.bak
.coq-native/
Makefile.coq
*.crashcoqide
14
html/