.gitignore 112 Bytes
Newer Older
Zhen Zhang's avatar
Zhen Zhang committed
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
*.vo
*.vio
*.v.d
*.glob
*.cache
*.aux
\#*\#
.\#*
*~
*.bak
11
Makefile.coq
12
Makefile.coq.conf
Zhen Zhang's avatar
Zhen Zhang committed
13
.coq-native/
14
build-dep