.gitmodules 86 Bytes
Newer Older
Zhen Zhang's avatar
Zhen Zhang committed
1
2
3
[submodule "iris-coq"]
	path = iris-coq
	url = https://gitlab.mpi-sws.org/FP/iris-coq