.gitignore 81 Bytes
Newer Older
Zhen Zhang's avatar
Zhen Zhang committed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
*.vo
*.vio
*.v.d
*.glob
*.cache
*.aux
\#*\#
.\#*
*~
*.bak
.coq-native/
Zhen Zhang's avatar
Zhen Zhang committed
12
Makefile*